Управління освіти, молоді та спорту

Інформація про ІРЦ

ІРЦ створений з метою забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі — комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру є:
1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;
2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;
3) консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;
4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:
-у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами;
-у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;
5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;
6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг особам з особливими освітніми потребами:
– собам раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти;
– особам, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;
7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі особи з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);
8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;
9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання;
10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими організаціями тощо;
11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за формою, визначеною додатком 1;
12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності інклюзивно-ресурсного центру.
13) Інші функції, що випливають з покладених на ІРЦ завдань.

Обслуговуються діти із наступними порушеннями:
• опорно-рухового апарату (сколіоз, кіфоз, плоскостопість, дисплазія суглобів, порушенілв, інклюзивні діти і т.п.);
• профілактика порушень нервової системи (гіперактивність, гіпоактивність);
• порушення звуковимови і мовлення.
• розвиток фонетико-фонемотичних процесів;
• розвиток дрібної моторики рук;
• формування уміння дитини сприймати, зосереджувати увагу,запам’ятовувати і контролювати себе;
• допомога у подоланні труднощів у навчанні.

Послуги дітям надають наступні спеціалісти:
1. Фахівець (консультант) практичний психолог
2. Фахівець (консультант) вчитель–логопед
3. Фахівець (консультант) вчитель–дефектолог
4. Фахівець (консультант) вчитель-реабілітолог

Графік роботи
Понеділок – четвер: 8:00 – 16:15.
П’ятниця: 8:00 – 16:00.
Обідня перерва: 12:00 – 13:00.
Вихідні: субота, неділя.

Комунальна установа Дунаєвецької міської ради «Інклюзивно – ресурсний центр» розташована за адресою: м. Дунаївці, вул. Шевченка 109–А.

План роботи ІРЦ на 2024 рік